Admin menú
imprimir pdf Catalan

L'educació en comunicació en acció!


Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis, participa en el projecte l'Educació en Comunicació en acció! des d'on es treballa l’Educació en Comunicació (EC) per tal de desenvolupar la competència comunicativa (comprensiva i expressiva) de les persones en els diversos mitjans, i les tecnologies de la informació i la comunicació actualment disponibles. En aquest sentit, es pretén promoure tant l’anàlisi crítica dels continguts mediàtics que ens arriben a través dels diversos mèdia que coexisteixen (bàsicament premsa, ràdio i televisió, però cada cop més també Internet i els nous formats multimèdia) com també la producció autònoma de continguts que permetin la lliure expressió i l’autorepresentació dels diversos col·lectius socials i individus.

En concret podem definir els següents objectius:

- Estructurar línies d’actuació i propostes d’intervenció a través de la xarxa que connectin els móns de l’educació i la comunicació.

- Afavorir l’intercanvi d’informacions, la interconnexió de propostes i la divulgació d’experiències que s’inscriuen en l’Educació en Comunicació (EC), així com anar conjugant fórmules per tal de promoure espais de debat i, a mig termini, generar projectes comuns.

- Atendre i canalitzar les inquietuds i les necessitats educatives emergents que precisen treballar en la generalització i la consolidació de l’EC al nostre país.

- Promoure iniciatives de treball en xarxa per a la cohesió social i local.

- Compartir les propostes existents d’Educació en Comunicació i també d’aquelles bones pràctiques de col·laboració entre diversos agents que s’estan portant a terme o bé es volen experimentar.

- Contribuir a la formació permanent i l’actualització pedagògica dels i les professionals del sistema educatiu i social que puguin afavorir el ple desplegament de l’EC dins l’àmbit local.


Accions concretes

- Assessorament a diferents ajuntaments

- Posada en línia el llibre “Educació i Televisió local”.

- Creació d'aquest WikiEduComunicació per tal de facilitar i promoure la cooperació, l'intercanvi, coneixement mutu, informació i formació entre les persones, les associacions, els ajuntaments i les entitats locals amb iniciatives pròpies d’Educació en Comunicació.

- Creació de la "Xarxa d’Ajuntaments per l’Educació en Comunicació del Vallès Oriental" integrada pels ajuntaments de Granollers, Santa Eulàlia de Ronçana, Mollet del Vallès i Cardedeu.

- Realització de la sèrie de televisió "Mestres".Creat por: admin Última modificació: dilluns 24 of July, 2006 [07:42:29 UTC] per admin


Idioma: ca
RSS Wiki rss Articles RSS Galeries d'imatges RSS Galeries d'arxius RSS Mapes