Admin menú
imprimir pdf Catalan

Document marc


Cap a un projecte conjunt d’Educació en Comunicació.1. Definició d’Educació en Comunicació (EC).


L’Educació en Comunicació (EC) és el pilar fonamental sobre el que es recolza MITJANS. Xarxa d’Educadors i Comunicadors.

Basant-nos en les recomanacions de la UNESCO (Viena, 1999 i Sevilla, 2002) els paràmetres que s’han de tenir en compte per a un plantejament idoni de l’Educació en Comunicació com a disciplina autònoma són els següents:

- Mitjançant l’Educació en Comunicació es pretén ensenyar i aprendre SOBRE els mitjans, més que AMB els mitjans.
- L’Educació en Comunicació comprèn l’anàlisi crítica i la producció creativa.
- L’Educació en Comunicació pot i ha de tenir lloc tant en l’àmbit formal com no formal. En conseqüència, això implica que els destinataris són tant infants i joves com adults.
- L’Educació en Comunicació ha de promoure l’esperit de comunitat i de responsabilitat social, així com l’autonomia personal.


L’EC, per tant, té com a objectiu principal aconseguir que els ciutadans i ciutadanes siguin capaços i capaces d’interpretar, discriminar i relacionar els missatges que reben diàriament dels diferents mitjans de comunicació alhora que se’ls capacita per a poder construir els propis missatges posant la tecnologia al seu abast. Entenent, també, que els mitjans són portadors de valors i contravalors i de reconfiguració d’actituds i comportaments generadors de dinàmiques.2. Línies estratègiques d’acció.


a) FORMACIÓ. Promoure que l’Educació en Comunicació constitueixi un dels eixos bàsics de la formació de la ciutadania del segle XXI per tal d’assolir les competències bàsiques per moure’s en la societat actual.b) SUPORT. El recolzament a persones i grups que es preocupen per l’Educació en Comunicació és necessari per a potenciar el seu rol dins la societat en la qual vivim.

Cal donar suport a les produccions pròpies i promoure els mitjans locals, comunitaris i alternatius per tal de preservar les identitats culturals i la participació ciutadana.

L’Educació? en Comunicació ha de donar un tractament igualitari a totes les persones que configuren el teixit social. L’oferta mediàtica ha de ser diversificada, inclusiva, plural i respectuosa amb les diferències. Ha de representar a tots els col·lectius sense exageracions ni estereotips.c) INTERCANVI. Fomentar l’intercanvi d’experiències i activitats sobre Educació en Comunicació és una acció bàsica per crear una xarxa de coneixements que faci avançar la integració de l’Educació en Comunicació en tots els àmbits.


d) PROJECCIÓ. Fer sentir l’opinió de la ciutadania sobre Educació en Comunicació i potenciar la seva participació en les decisions polítiques i dels mitjans de comunicació és fonamental perquè es desencadenin una sèrie de canvis i compromisos visibles.Barcelona, 2006


Document Marc 1997.


Creat por: admin Última modificació: Dijous 29 of June, 2006 [16:01:51 UTC] per admin


Idioma: ca
RSS Wiki rss Articles RSS Galeries d'imatges RSS Galeries d'arxius RSS Mapes