Admin menú
imprimir pdf Catalan
ACORD MARC. EntreLINIES i Mitjans

INTRODUCCIÓ

La Xarxa d'Educació i Comunicació va néixer a Barcelona l'any 1997. En la seva creació van participar educadors i comunicadors de Catalunya i del País Valencià amb la voluntat de reunir les persones de l'àmbit de l'educació i de la comunicació que tinguessin interès en la intersecció d'aquests dos mons.


Així doncs, vam crear un grup amb l'objectiu general de posar de manifest l'escassa atenció que els mitjans de comunicació, particularment la televisió, tenen respecte la funció educativa que els pertoca. D'altra banda, des de l'administració educativa no es considera suficientment en el currículum l'educació en comunicació.


Des d'aleshores, s'han creat dues associacions Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors, a Catalunya i entreLÍNIES. Xarxa d'Educació i Comunicació, al País Valencià. Totes dues associacions pretenen uns objectius comuns però tenen un funcionament autònom, ateses les característiques també particulars del medi comunicatiu i educatiu on han de desenvolupar la seva influència, encara que la Xarxa manté la relació i la col.laboració entre les dues associacions.


La nostra voluntat de continuar fent Xarxa ens ha dut a mantenir contactes amb educadors i comunicadors de Mallorca, on també hi ha possibilitats que es creï una associació de les mateixes característiques.


ACORD MARC

Les associacions entreLÍNIES. Xarxa d'Educació i Comunicació i Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors, tenen com a objectius comuns:

1. Crear i potenciar un espai de trobada i reflexió plural i flexible sobre educació i comunicació que obri línies diverses de treball.

2. Establir i buscar diferents formes d’intervenció i d’accés als mitjans per divulgar i conscienciar l’opinió pública, a fi d’incidir en la millora dels continguts, principalment dels televisius.
3. Generar una trama de nexos i contactes per facilitar l'intercanvi d'experiències i activitats entre grups i persones que treballen en aquests camps.

Per això, amb l’objectiu comú de potenciar l'educació en matèria de comunicació, acorden coordinar esforços i iniciatives amb objectius coincidents per tal de millorar les respectives tasques, en benefici de la difusió de la vessant educativa de la comunicació.

També acorden col·laborar en totes aquelles activitats que responguin, de comú acord, als objectius abans esmentats, integrant-les així en les activitats d’ambdues associacions.

Per tant, entreLÍNIES. Xarxa d'Educació i Comunicació i Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors acorden aportar, en benefici d'aquesta coordinació, el següent:

1. Un intercanvi d'informació continu sobre les activitats que realitzin ambdues associacions, així com l'intercanvi de les publicacions o material audiovisual que puguin editar.

2. La inscripció gratuïta dels socis i les sòcies d'entreLÍNIES i Mitjans a jornades, seminaris i altres activitats públiques organitzades per qualsevol de les dues associacions.

3. Compartir les seves xarxes de comunicació i de contactes amb professionals del món de l’educació i de la comunicació.

4. L'assessorament i la col·laboració en l’organització d’activitats conjuntes relacionades amb l’educació i els mitjans de comunicació.

5. Els espais i les infrastructures de les associacions per a l’organització d’activitats conjuntes relacionades amb l’educació i els mitjans de comunicació.

6. La utilització, previ acord, dels respectius noms i imatges corporatives en les seves pròpies actuacions de difusió i promoció.


Atès el caràcter genèric d'aquest acord, s'establirà una comissió de treball, amb caràcter anual, que compti amb la representació d'ambdues associacions, i que dissenyi i concreti les activitats conjuntes que hauran d’estar aprovades per ambdues parts.Creat por: admin Última modificació: Diumenge 20 of November, 2005 [12:59:27 UTC] per admin


Idioma: ca
RSS Wiki rss Articles RSS Galeries d'imatges RSS Galeries d'arxius RSS Mapes