Admin menú
imprimir pdf Catalan

Film Divers a Barcelona 2005


Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors, ha obert noves línies de treball centrades en l'acció i que permeten continuar treballant al voltant dels eixos de l'Educació i la Comunicació des d'una perspectiva crítica i de transformació social.

Entre les noves accions es va plantejar pel 2005 el projecte “Film Divers a Barcelona”, finançat per la Fundació Levi Strauss i dirigit a joves inmersos en un entorn amb pocs recursos i que, possiblement, tenen menys oportunitats d'entrar en contacte amb el món de l'audiovisual com a expressió personal i d'anàlisi crítica sobre els continguts mediàtics. Es tracta d'una iniciativa a través de la qual es van portar a terme un total de vuit tallers de producció audiovisual adreçats a grups de joves de Barcelona.

Els grans eixos que conformen el projecte van ser definits conjuntament amb els països europeus participants (Alemanya, Itàlia, Holanda i Regne Unit). Per una banda, la temàtica que fa referència a la “diversitat cultural”. Per altra banda, l'edat dels participants que és de 14 a 18 anys. I per últim, una condició sine qua non, que els joves creadors fossin no professionals i amb pocs recursos econòmics.


Creat por: admin Última modificació: Dimarts 31 of January, 2006 [12:26:18 UTC] per admin


Idioma: ca
RSS Wiki rss Articles RSS Galeries d'imatges RSS Galeries d'arxius RSS Mapes