Admin menú
imprimir pdf Catalan

Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)


El Projecte educatiu de ciutat de Barcelona (PEC-B) és un instrument de governança educativa, que es basa en la participació ciutadana, la planificació estratègica i la corresponsabilitat social en l'educació formal, no formal i informal.

El projecte expressa la vocació de Barcelona com a ciutat educadora. En el marc del PEC els agents socials es reconeixen com a agents educatius i es plantegen col·lectivament quins són els grans reptes de l'educació a la ciutat.

Aquesta xarxa educativa ciutadana elabora una diagnosi i proposa un compromís ciutadà en el qual les entitats es comprometen a actuar de manera intencional i articulada en el desenvolupament de projectes i accions educatives.

El Projecte Educatiu de Ciutat s’organitza, operativament, en vuit àmbits temàtics. Mitjans participa en el 7è titulat "Mitjans de comunicació i societat de la informació". En concret, la seva tasca és la de liderar el projecte "Educació, ciutat i comunicació", és a dir, promoure l'educació en comunicació potenciant les activitats d’apropament entre els mitjans de comunicació i les escoles i entitats d’educació no formal i d’educació d’adults.

Els objectius concrets que es desprenen d'aquest projecte són:

» Impulsar programes que posin en relació els mitjans de comunicació, les entitats especialitzades en educació en comunicació i els centres educatius d’educació formal i no formal.

» Potenciar programes que promoguin i mostrin al públic les produccions que han elaborat els infants i els joves en el marc de les escoles o de les entitats d’educació no formal.

» Sistematitzar la informació existent sobre aquestes experiències.

Estat del projecte

Consolidació de les dues accions iniciades el 2004: posada en línia de la primera selecció del catàleg d’experiències d’educació en comunicació i organització del Playrec 2006, II Mostra de Produccions Audiovisuals de Centres Educatius, prevista per al mes de febrer. Elaboració de l’estat de la qüestió i de les línies estratègiques per tal de promoure l’educació en comunicació a la ciutat de Barcelona.


Accions

1. Catalogació de les experiències i disseny del web que acollirà les bones pràctiques sobre educació en comunicació.

2. Organització de l’arxiu del Playrec 2004 i convocatòria de la nova edició de la Mostra.

3. Establiment de col·laboracions amb altres festivals i mostres a Barcelona i també amb el Festival YEFF (Berlín).

4. Organització del Playrec (Mostra de Produccions Audiovisuals de Centres Educatius).

5. Creació del grup de treball i del document sobre l’estat de la qüestió i les línies estratègiques de l’educació en comunicació a la ciutat. A partir del 2006, s'iniciaran programes de suport adreçats tant a l’educació formal com a la no formal


Impacte

D’una banda, el web del catàleg d’experiències està format per més de 50 bones pràctiques. El Playrec 2004 va resultar tot un èxit de convocatòria, ja que ens van arribar més de 60 produccions de tots els nivells educatius i desenvolupades en contextos formatius ben diversos tant de l'educació formal com de la no formal. En total, van participar-hi 30 centres escolars o entitats. El projecte és una gran oportunitat per estructurar i desplegar l’educació en comunicació a la ciutat.

Entitats

Lideratge
Mitjans, Xarxa d'Educadors i Comunicadors.

Col·laboració
Associació per a Joves TEB, Banda Visual, Centre Garcilaso, Drac Magic, Escola Solc, Festival Barcelona Visual Sound, IES Fòrum 2004, Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, Mapasonor-ACD Teleduca. Educació i Comunicació, Tortuga Roja i UBUTv.

Creat por: admin Última modificació: Dijous 09 of November, 2006 [15:00:13 UTC] per mitjans


Idioma: ca
RSS Wiki rss Articles RSS Galeries d'imatges RSS Galeries d'arxius RSS Mapes