Admin menú
imprimir pdf Catalan

Projecte YEFF!"Yeff! - Young European Forum for cultural diversity (Fòrum Jove Europeu de cinema sobre diversitat cultural) - " és una nova xarxa fundada pel Programa Europeu de Joventut que vol promoure la lectura crítica dels mitjans audiovisuals entre els joves.

Com és ben sabut, el cinema i la televisió són els mitjans d'entreteniment, informació i inspiració més utilitzats pels joves d'avui en dia. Tot i així, encara percebem una manca de comprensió i interpretació crítica vers aquests mitjans, ja sigui a nivell estètic com tècnic. El fenomen de l'analfabetisme audiovisual és una realitat palpable en la nostra societat. Cada cop, hi ha més investigacions i estudis que demostren que el consum massiu i indiscriminat dels mitjans no augmenta el coneixement dels codis del llenguatge audiovisual, sinó al contrari provoca situacions on el subjecte queda indefens davant els missatges que rep. Així doncs, es poden arribar a incrementar les percepcions negatives cap a la diversitat cultural i les diferències socials.

Per altra banda, és un fet constatat que els joves de minories ètniques difícilment tenen l'oportunitat d'accedir al camp de la producció audiovisual professional i que no són representats amb igualtat en les institucions mediàtiques predominants. Per aquest motiu, Yeff! té com a objectiu animar als joves a utilitzar el cinema i la televisió com a mitjà d'auto-expressió per a contribuir al diàleg entre diferents grups culturals i socials. Es tracta doncs, d'oferir als joves el recolzament professional per promoure una mirada sense prejudici a partir de l'execució d'obres audiovisuals.

Projectes d'aquest tipus són abundants arreu de món. Durant aquests últims anys moltes i variades associacions d'Europa estan dissenyant projectes per a gent jove però, rarament els donen l'oportunitat de confrontar experiències, intercanviar i compartir les seves idees amb joves d'altres països. Les organitzacions participants en aquest esdeveniment volem compartir els seus punts de vista i mètodes de treball en el camp de l'educació en i amb comunicació dissenyant un fòrum cultural europeu sobre la diversitat cultural per a gent jove interessada en el món de la producció audiovisual. Per això, Yeff! té previst crear durant la tardor de 2005 un fòrum anual on es concentrin joves de 9 països europeus diferents i es mostrin els seus projectes, a més d'iniciatives de televisions obertes a l'ús de col·lectius i institucions educatives i mediàtiques.

En l'actualitat, la xarxa Yeff! ha creat un debat a partir de la seva plataforma d'internet "yeff.net" on les organitzacions dels països representants participen aportant idees sobre com potenciar la lectura crítica dels mitjans audiovisuals.


En el mes d'octubre de 2005 es va celebrarar el I YEFF! a Berlín i va comptar amb la participació de 5 noies de la ciutat de Terrassa (Barcelona).Creat por: admin Última modificació: dilluns 02 of January, 2006 [17:35:24 UTC] per admin


Idioma: ca
RSS Wiki rss Articles RSS Galeries d'imatges RSS Galeries d'arxius RSS Mapes