Admin menú
imprimir pdf Catalan

Fòrum d'entitats de les persones usuàries de l'audiovisual.Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors col·labora en els grups de treball que organitza el Fòrum d'entitats de les persones usuàries de l'audiovisual del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Aquest organisme va ser creat al desembre de 2001, amb l'objectiu de ser un marc de referència per intercanviar coneixements i idees i donar resposta a les demandes de la societat civil en el sector de l'audiovisual. Són integrants del Fòrum, entitats, associacions, organismes, universitats, sindicats i col·legis professionals, interessats en el món dels usuaris dels mitjans audiovisuals.

El Fòrum s'organitza en grups de treball per aprofundir en temes específics i elaborar documents que promoguin la qualitat dels continguts i el bon ús dels mitjans. Mitjans participa en tres dels grups de treball: Infants i joves, Usuaris de l'audiovisual i Formació.


Grups de treball

Infants i joves

Aquest grup ha elaborat diferents documents que tenen l'objectiu de protegir la infància i la joventut en relació amb els continguts mediàtics.

- Els valors en els continguts dels programes televisius adreçats als infants i els joves (Juny 2002) és un document dirigit als professionals dels mitjans (productors, realitzadors, programadors), als pares i mares i altres responsables educatius, on es donen un seguit de recomanacions relacionades amb els valors que han de tenir-se en compte a l'hora de crear i seleccionar programes per als infants i els adolescents.

- Televisió i família. Recomanacions (2003). Recull en 10 punts, en la línia d'un decàleg, els aspectes més significatius a considerar respecte a la interacció i la recepció de la televisió per part dels infants.

- Proposta de criteris de senyalització de programes televisius (2003). Adreçat als operadors, els facilita criteris orientatius per senyalitzar els programes en funció de les edats de les persones teleespectadores. És un instrument per poder aplicar el decret del DOGC 361/2002, de 24 de setembre, pel qual es regula el sistema de senyalització orientativa dels programes de televisió.

- La senyalització de programes televisius per a famílies (2004). Té l'objectiu d'explicar a mares, pares o tutors els criteris de senyalització que usen els operadors per catalogar, en funció de les edats i el contingut, els programes televisius. La senyalització és orientativa. S'exposen també les característiques de color i forma dels senyals i els moments en què han d'aparèixer.


Usuaris

Ha publicat el text Drets de les persones usuàries dels mitjans audiovisuals (febrer de 2002), amb l'objectiu de divulgar la reglamentació existent en la matèria i els mecanismes que cal seguir per tramitar processos de reclamació quan es consideri que no s'han complert les normes reguladores que afecten els continguts audiovisuals.


Formació

En aquest grup s'ha elaborat un document on s'han recollit diferents propostes perquè l'Educació en Comunicació Audiovisual (ECA) sigui una realitat social que incideixi sobretot en la formació dels infants, els adolescents, els joves i els adults de les societats actuals. Les propostes incideixen en diferents àmbits: la formació inicial i permanent del professorat, els currículums, l'organització escolar, l'elaboració de materials didàctics sobre el tema de l'ECA, la dotació de recursos als centres educatius, l'educació no-formal i la participació dels mitjans i del teixit associatiu.

Creat por: admin Última modificació: dilluns 23 of January, 2006 [16:33:23 UTC] per admin


Idioma: ca
RSS Wiki rss Articles RSS Galeries d'imatges RSS Galeries d'arxius RSS Mapes