Definició del col·lectiu


• Mitjans és una associació formada per professionals de la comunicació i l’educació preocupats i interessats per la comunicació mediàtica i per la seva incidència social i educativa.

• Mitjans vol actuar com a xarxa donant cabuda a totes aquelles persones i grups amb inquietuds vers l'Educació en Comunicació.

• Mitjans vol ésser una associació amb veu pròpia i presència social tot oferint un espais de participació oberta i interactiva davant de tots aquells fenòmens que tinguin relació amb l'Educació en Comunicació.

Creat por: admin Última modificació: Dimarts 27 of June, 2006 [11:23:41 UTC] per admin

El document original està disponible en http://localhost/tiki-index.php?page=definicio