Aquesta mostra forma part del projecte Educació, ciutat i comunicació que lidera Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors, amb el suport de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), i que s’estructura com a espai de confluència de diverses entitats, centres educatius i altres organismes de Barcelona especialitzats en l’Educació en Comunicació: Drac Màgic, Teleduca. Educació i Comunicació, Banda Visual, Mapasonor, TEB, Tortuga roja, Ubú TV, Centre Garcilaso, Escola Solc i IES Fòrum 2004.

Seguint amb el procés d’experimentació iniciat en el primer PlayRec?, l’edició d’enguany ens ha obert nous camins a l’hora de trobar el format ideal per a un projecte d’aquestes característiques. Aquest any s’ha proposat un circuit d’activitats pensat per introduir la pràctica de l’Educació en Comunicació al llarg de tota l’experiència. A banda d’assistir a la projecció de les produccions seleccionades, els i les participants han pres part en diversos tallers, com ara el de “foto story-board” per aprendre i compartir alguns dels conceptes bàsics del llenguatge audiovisual i la narració d’històries tot jugant amb la fotografia; o bé l’activitat “alfabetització mediàtica”, en la qual es va incentivar el punt de vista crític dels i les assistents oferint-los eines per comprendre la manipulació en què poden caure, per exemple, els informatius i la publicitat.

Aquestes activitats paral·leles que es van realitzar en grups reduïts ens portaven, al final de cada jornada, a un debat i una posada en comú de pensaments i idees amb la intenció de conduir-nos cap a la elaboració col·lectiva del “Manifest per a la Educació en Comunicació”. Un document escrit per totes les persones implicades en el PlayRec? 2006: alumnes, joves i adults, infants, pares i mares, educadors i comunicadors, en el qual es demana, per exemple, que l’ensenyament audiovisual es tingui en compte en els cicles formatius. Properament, aquesta primera proposta de manifest es podrà consultar al tiki-wiki de Mitjans en breu, per continuar amb la redacció de manera oberta i participativa.

Desprès del PlayRec? 2006, que s’ha acostat als 200 participants entre els espais de lleure, l’ensenyament no reglat, els nivells d’infantil, primària, secundària i batxillerat, i l’educació especial, ha arribat el moment de fer una valoració de l’experiència i també de decidir, de cara a la propera edició, el format que adopta i si es vol fer créixer en nombre d’assistents, tallers i produccions participants. Serà un debat que també s’obrirà des del wiki (www.mitjans.info). Els diversos centres educatius que han participat en aquest PlayRec? 2006 són: CEIP Miralletes; CEIP Sant Antoni M. Claret; Escola Projecte Domènech; CEIP Baró de Viver; Cooperativa Montserrat; IES Joan Fuster; SES Josep Comas i Solà; Escola Gavina; IES Vila de Gràcia; CC Ramon Llull; IES Príncep de Viana; Centre de Dia de Salut Mental Pi i Molist; Centre Badia del Vallès; Casa Baumann de Terrassa; Espai Jove de Trinitat Vella; Joves de La Mina.

Grup coordinador de PlayRec?. Mostra de Produccions Audiovisuals de Centres Educatius.
Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors (www.mitjans.info - mitjans@pangea.org)