En aquest marc, i sota la presidència de la regidora d’Educació i presidenta de l’IMEB, Marina Subirats, el ple del Consell ha acordat també dur a terme la valoració educativa dels programes Hola Nens (espai infantil), La Tarda (magazín) i Tot B (concurs). Els informes, que realitzaran diversos experts seguint les pautes marcades pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre programació infantil, s’utilitzaran en el si del Consell com a eina de treball.

El Consell Educatiu de Barcelona tv, format per 25 membres de la comunitat educativa, també ha constituït una Comissió Permanent per fer un seguiment continuat dels temes del Consell i posar en marxa els acords consensuats.

El Consell també va demanar a la direcció de Barcelona tv que estudiï la possibilitat que les escoles puguin fer visites a les instal·lacions d’aquest mitjà de comunicació i també que es creï un espai per ensenyar a mirar la televisió de manera crítica.

LÍNIA DIRECTA CONSELL EDUCATIU
educab@barcelonatv.com
Contestador: 93 506 43 43